Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene Voorwaarden AmsterdamCakes.nl

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

a. AmsterdamCakes.nl; de gebruiker van deze algemene voorwaarden: AmsterdamCakes.nl, een merk van Zoet & Hartig, gevestigd aan de Haarlemmerdijk 158 winkel te Amsterdam, ingeschreven als VOF MR_Shock, tevens handelend onder de naan Zoet & Hartig, bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55048234; 

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website of telefoon een bestelling plaatst bij AmsterdamCakes.nl; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen AmsterdamCakes.nl en de klant; 

d. product: de taart, het gebak die door AmsterdamCakes.nl wordt geleverd; 

e. website: de website www.amsterdamcakes.nl; 

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf. 

Artikel 2. Algemeen 

2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen AmsterdamCakes.nl en de klant. 

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. 

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AmsterdamCakes.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Afbeeldingen en overige gegevens 

3.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

3.2. Alle afbeeldingen gebrandmerkt met de naam: AmsterdamCakes.nl mogen niet voor verkoop doeleinden worden gebruikt. Is dit wel het geval dan beroept AmsterdamCakes.nl zich op het auteursrecht en volgt er na een waarschuwing, een boete. 

Artikel 4. Prijzen en bezorgkosten 

4.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 

4.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten. 

4.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt. 

4.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door AmsterdamCakes.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

Artikel 5. Bestellen 

5.1. Bestellen kan bij AmsterdamCakes.nl via de website www.AmsterdamCakes.nl of telefonisch.

5.2. Vermeldt bij het bestellen het volgende: – NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) – email-adres – portie – aantal personen – ophaal datum en tijd – ophalen of bezorgen – en verdere informatie. 

Artikel 6. Betaling 

6.1. Na bestelling ontvangt de klant een prijsopgave en gelden deze algemene voorwaarden. Als de klant hiermee akkoord gaat, ontvangt de klant een factuur die binnen 14 dagen betaald dient te worden.

6.2. Indien de taart een week of paar dagen voor de afhaaldatum besteld wordt, vervalt de termijn van 14 dagen en dient de factuur direct en vooraf betaald te worden. 

6.3. Als de termijn van 14 dagen verstreken is en de factuur is niet voldaan, dan behoudt AmsterdamCakes.nl het recht zonder enige vorm van communicatie de bestelling te annuleren. 

6.4. De klant zijnde een consument kan de via de website of telefonisch bestelde producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL; b. Tikkie c. met creditcard.

6.5. Bij het betalen op een van de in artikel 6.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct. 

6.6. AmsterdamCakes.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen. 

Artikel 7. Afhalen en Bezorgen 

7.1. Bij bestelling via www.AmsterdamCakes.nl of telefonisch kan de klant aangeven of de taart opgehaald wordt, of bezorgd moet worden. 

7.2. Ophalen van taart kan bij de winkel Zoet & Hartig, gevestigd aan de Haarlemmerdijk 158 winkel te Amsterdam. 

7.3. Zoet & Hartig, gevestigd aan de Haarlemmerdijk 158 winkel te Amsterdam behoudt zich het recht voor om tijdens drukte bezorging te kunnen weigeren en te kunnen verzoeken dat de taart opgehaald dient te worden. 

7.4. Bij bezorging worden bezorgkosten berekend en dit geldt voor elke klant. Bezorging binnen Amsterdam kost € 6,95. Daarbuiten gelden bezorgkosten van € 1,00/km, gerekend vanaf de postcode van de winkel Zoet & Hartig, Haarlemmerdijk 158 winkel, 1013 JK te Amsterdam. 

7.4. Iedereen wil graag met respect behandeld worden. Indien personeel van AmsterdamCakes.nl niet met wederzijds respect wordt behandeld, beroept AmsterdamCakes.nl zich op het recht de bestelling te annuleren of niet te bezorgen. Deze dient dan te worden opgehaald, ook al is het op het laatste moment.

Artikel 8. Annulering 

8.1. Het kan gebeuren dat een taart door omstandigheden geannuleerd moet worden. Gebeurt dit 14 dagen voor ophalen dan krijgt de klant het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon volledig retour. Tussen 8-13 dagen voor ophalen dan is een waardebon van 50% retour mogelijk. Bij 7 dagen of minder voor ophalen is het niet mogelijk om geld retour te ontvangen.

Artikel 9. Overmacht 

9.1. AmsterdamCakes.nl is een merk van Zoet & Hartig, gevestigd aan de Haarlemmerdijk 158 winkel te Amsterdam, waar taarten en losse punten gebak van toeleveranciers via een webshop worden verkocht.

9.2. In geval van onmogelijkheid tot levering door toedoen van derden of in geval van overmacht, kan AmsterdamCakes.nl niet aansprakelijk worden gesteld. 

9.3. In geval van ziekte of overmacht zal AmsterdamCakes.nl alles in het werk stellen om een geschikte oplossing te zoeken waar alle partijen mee akkoord kunnen gaan. 

Artikel 10. Vervoer 

10.1. De taart wordt in zijn geheel aan de klant aangeboden. AmsterdamCakes.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens het vervoeren. 

10.2. De klant kan de taart het beste in de auto op de grond voor de bijrijdersstoel plaatsen of in de kofferbak. Daar staat de taart het veiligst. Uiteraard voorzichtig in de bochten. 

Artikel 11. Houdbaarheid 

11.1. AmsterdamCakes.nl werkt uitsluitend met verse producten. 

11.2. Na afhalen is de taart nog twee dagen houdbaar in de koeling. 

11.3. AmsterdamCakes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ziekte die volgt na het nuttigen van de taart na de aangegeven houdbaarheidsdatum. 

Artikel 12. Klachten 

12.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan AmsterdamCakes.nl gemeld te worden. Indien de klant de taart accepteert terwijl deze beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij AmsterdamCakes.nl meldt, dan is AmsterdamCakes.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek. 

Indien er gebreken zijn aan de binnenkant van de taart, dient de klant de taart binnen 24 uur terug te brengen ter controle. 

12.2. Klachten worden door AmsterdamCakes.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 

12.3. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons her verkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice. 

Artikel 13. Geheimhouding 

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

13.2. AmsterdamCakes.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens). 

Contact image

Marco

Hallo, dit is Marco van Amsterdam Cackes. Wat kan ik voor je doen?
by Best4u Media